Filmowe Podlasie Atakuje! codziennie

Każdego dnia, na facebookowej stronie naszej akcji Filmowe Podlasie Atakuje! udostępniamy bezpłatnie jeden film któregoś z twórców związanych z akcją: krótką fabułę, dokument, animację lub wideoklip.

Zapraszamy do oglądania!

FPA! na FB: https://www.facebook.com/filmowepodlasie/

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne, a zarazem platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego. Wśród twórców są poeci, dziennikarze, studenci szkół artystycznych i filmowych, artyści i niezależni filmowcy, którzy kręcą fabuły, dokumenty, klipy i animacje. Jedni dopiero debiutują, inni od lat nagradzani są na ogólnopolskich festiwalach.
Akcja narodziła się w 2004 roku i od tego czasu jej twórcza energia wywędrowała nie tylko poza Białystok, ale i Polskę. Jest już bowiem tradycją, że po lokalnej odsłonie projekt wychodzi z pokazami poza miasto i region, dowodząc, że Podlasie „niezależnym filmem stoi”. Koordynatorzy FPA!R wierzą, że filmy i specyficzna dla Wschodu dobra energia potrafią zmieniać ludzi, kino, a nawet świat. Są też przekonani, że filmowe produkcje z Podlasia mogą rozpalić emocje i skłonić widzów do refleksji. Akcja rozwinęła się też o skierowane do różnych grup wiekowych filmowe warsztaty pod szyldem FILMOWE PODLASIE EDUKUJE!

Więcej na:
www.filmowepodlasieatakuje.pl